Родителска среща

  • 26/08/2015 14:01
  • 0
Родителска среща за учебната 2023/2024 г.
1

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:

Месец октомври /18.10.2023г./     Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния ред и Училищния учебен план. Избор на родителски активи по класове.

Беседа: Безопасно на училище и на пътя. Заедно да опазим живота и здравето на децата ни.

 

Месец декември /14.12.2023г./ Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.

Консултации по предмети

Беседа: Възпитанието – задача и на обществото.

 

Месец март /14.03.2024г./ Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. Консултации по предмети. Текущи задачи.

Беседа: Взаимодействие при решаване на конфликти в училище

 

Месец май /15.05.2024г./ Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. Готовност на учениците от IV и VII клас за НВО. Запознаване на родителите на учениците от VII клас  с Наредбата за прием на учениците в държавните и общински училища.

Беседа: Професия и кариера

 

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: