ТВОЯТ ЧАС

"ПЕЯ И ТАНЦУВАМ"

Проект ,,Твоят час“ -линк към платформата на проект ,,Твоят час“

 

От тази учебна година

89 ОУ "Д -р Христо Стамболски"

започна да работи по проекта "Твоят час".

От  01.09.2016 г. стартира изпълнението на проект - BG05M20P001-2.004-0004.

"Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( ТВОЯТ ЧАС) - фаза 1."

Проекта е финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж"

и съфинансиран от Европейските структури и инвестиционни фондове.

 ore

               
                                                                                                                  "ПЕЯ И ТАНЦУВАМ"
 
                                                                   "АРТ - АКАДЕМИЯ"
 
    
"АКРОБАТИКА И СКОКОВЕ НА БАТУТ"
"В ЦАРСТВОТО НА МУЗИКАТА"
"МАТЕМАТИКАТА - ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА"
"MАГИЯТА НА ФОТОГРАФИЯТА"
                       "МИНИ ВОЛЕЙБОЛ"