АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  • 15/03/2020 15:47
  • 0
Дистанционно обучение

Документи COVID-19Уважаеми родители,и през учебната 2021/2022 година на страницатата ще публикуваме всички документи свързани с организацията на работа в 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски", гр София в условията на COVID-19, както и препоръки, насоки и др. документи предоставени ни от РЗИ,  РУО, МОН и др.
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 01.12.2021 г.)
ВАЖНО!
  


Обучението на учениците от 1 до 7 клас ще се води в електронна среда


Уважаеми родители и ученици,


Съгласно заповед №РД01-173/18.03.2021 на министерство на здравеопазването и заповед №РД09-748/19.03.2021 на МОН от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата. Обучението на учениците от 1 до 7 клас и децата в ПГ ще се провежда синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА ПО СХЕМА“ УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „ УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Уважаеми родители,
във връзка с писмо на РУО София-град, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г. и писмо от 16.04.2020 г. на държавен фонд „Земеделие“,  раздаването на продуктите по програмата на 11.05.2020 г. (понеделник) от 11.00ч. - 14.00ч. Раздаването ще става в двора на чилището. 
Моля, да спазвате така предложения график и да предотвратим струпване на хора, с оглед здравето и живота на всички ни!


Бъдете здрави!

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители,ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕот понеделник  16.03.2020 год.СЕ СЪЗДАВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.  Класните ръководители ще осъществят връзка с учениците .В сградата на 89 ОУ е извършено основно почистване на всички класни стаи,кабинети, санитарни помещения, коридори. За следващи промени по отношение на обучението ще бъдете информирани допълнително!

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: