ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

               Прием в подготвителна група                                                                                                                      382200_2_preview (1)

 89.ОУ "Д-р Христо Стамболски"

обявява за учебната 2023/2024 година

 Една паралелка - 22  места от петгодишни и шестгодишни деца на полудневна организация на обучение

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кандидатстването за подготвителна група за учебната 2023/2024г. ще се извършва след регистрация в електронната система на Столична община на електронен адрес: https://kg.sofia.bg/isodz/

ВАЖНО!!!

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в училището за да получат помощ при попълване на кандидатурите им. 

 

Прием в подготвителна група

89.ОУ "Д-р Христо Стамболски"R_1

обявява за учебната 2022/2023 година

 Една паралелка - 22  места от петгодишни и шестгодишни деца на полудневна организация на обучение

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кандидатстването за подготвителна група за учебната 2022/2023г. ще се извършва след регистрация в електронната система на Столична община на електронен адрес: https://kg.sofia.bg/isodz/

ВАЖНО!!!

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в училището за да получат помощ при попълване на кандидатурите им. 

Съгласно Решение номер 82/22 .02. 2018 г. на Столичен общински съвет, приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ).

Файлове:

ЗАЯВЛЕНИЕ-за-записване-в-ПГ_2022-2023_1

ЗАПОВЕД ПРИЕМ

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Решение-82-22.02.2018г.

Уважаеми родители,

преходът от детската градина към първата училищна стъпка, е един от най – съществените етапи в бъдещото развитие на децата. Този период на адаптиране и приобщаване към новата социална роля на бъдещ ученик, нерядко е свързана с резки промени в поведението на малкия човек.

Крачката, която трябва да направи детето е един гигантски скок, който трябва да бъде подпомогнат и толериран, както от педагозите, така и в семейството.

 

Малките ни приятели могат да разчитат на:

 Помощ при адаптацията с училищната среда;

– Запознаване с дневния режим;

– Правила за здравословни навици /стойка, зрение, хигиена, двигателна активност, хранене/;

– Създаване на ученически навици /особеностите на училищния ред, общуване с учители и съученици, подготовка за следващия ден – приготвяне на чантата и домашните/;

– Запознаване с учебните предмети и съдържание;

Работата на педагозите ни в подготвителната група е насочена към:

  • Концентрация

Една от главните задачи на учителя е мотивирането на децата и задържането на вниманието им.

  • Обучение и учене като игра или стратегиите на преподаване

Децата в подготвителната група учат и затвърждават учебния материал във вид на игра. Образователните цели и задачи са съсредоточени върху игрово – забавното и увлекателното, правейки ученето интересно и завладяващо вниманието на децата.

  • Навици – в предучилищна възраст децата придобиват навици и усвояват правилата на поведение:
  • да заемат правилна стойка на своите малки столчета и маси;
  • да вдигат ръка и изслушват търпеливо;
  • да вземат активно участие в учебните занимания (досущ като първокласници);
  • да пишат, разказват, творят.
  • Постигане на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас – начало на активната учебна дейност.

Български език: Обогатяване на активния речник на децата, правилно звукообразуване, формиране на граматически правилна и свързана реч. Началото ограмотяване.

Математика: Осмисляне основните математически операции – класификация, измерване, формиране на количествени представи за понятието „число“, запознаване със знаците.

Ориентиране в социалния свят и природата – природна и обществена среда. Запознаване със закономерностите на развитието на растителния и животински свят и грижите за опазването им. Взаимоотношенията между хората, общуване и култура на поведение. Празници, традиции, обичаи.

 

Скъпи родители, нека заедно с обич да преведем малчуганите през училищния праг и да им покажем, че не е страшно да пораснеш и поумнееш!