ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

 ЗАПОВЕД ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (УЕОУ) НА ПРОЕКТА
ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ГРАФИЦИТЕ НА ГРУПИТЕ ПО ПРОЕКТА


ГРАФИК И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРУПИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА 2021/2022 Г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИЕРАТУРА 1 КЛАС_1 клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 КЛАС_2 клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3 КЛАС_3 клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 4 КЛАС_4 клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 6 КЛАС_6 КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАС_7 КЛАС
МАТЕМАТИКА 1КЛАС_1 клас_1
МАТЕМАТИКА 2 КЛАС_2 клас_1
МАТЕМАТИКА 3 КЛАС_3 КЛАС
МАТЕМАТИКА 4 КЛАС_4 КЛАС
МАТЕМАТИКА 5 КЛАС_5 клас
МАТЕМАТИКА 7 КЛАС_7 клас