ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

 

 

 

ВАКАНЦИИ

89 основно училище "Д-р Хр. Стамболски", район Искър

2022/2023 учебна година

  1. График на учебния процес:

Начало на учебната година     15.09.2021 год.

І уч. срок                                           15.09.2022 год. – 31.01.2023 год.

                                                                   /18 учебни седмици/

ІІ уч. срок                                      05.02.2023 год. - 31.05.2023 год. - за І  - ІІІ клас

                                                                      /14 учебни седмици/                                           

                                                        05.02.2023 год. - 15.06.2023 год. -за ІV и VІ клас

                                                                       /16 учебни седмици/

                                                         05.02.2023 год. - 30.06.2023 год. за VІI клас

                                                                       /18 учебни седмици/

  1. Ваканции:

     Есенна                                     29.10.2022 г. – 01.11.2022г. вкл.

Коледна                                       24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.

Междусрочна                              01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.

Пролетна                                     08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.                               

Неучебни дни:       19.05.2023 г. – ДЗИ по български език и литература

                                  23.05.2023 г. – втори ДЗИ

                                  25.05.2023 г. –  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

                                 13.06.2023 г. – НВО по български език и литература VII клас

                                  16.06.2023 г. – НВО по математика VII клас