ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

 

 

 

ВАКАНЦИИ

89 основно училище "Д-р Хр. Стамболски", район Искър

2023/2024 учебна година

  1. График на учебния процес:

Начало на учебната година     15.09.2023 год.

І уч. срок                                           15.09.2023 год. – 02.02.2024 год.

                                                                   /18 учебни седмици/

ІІ уч. срок                                      06.02.2024 год. - 29.05.2024 год. - за І  - ІІІ клас

                                                                      /14 учебни седмици/                                           

                                                        06.02.2024 год. - 14.06.2024 год. -за ІV и VІ клас

                                                                       /16 учебни седмици/

                                                         06.02.2024 год. - 28.06.2024 год. за VІI клас

                                                                       /18 учебни седмици/

  1. Ваканции:

     Есенна                                     28.10.2023 г. – 01.11.2023г. вкл.

Коледна                                       23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.

Междусрочна                              03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.

Пролетна                                     30.03.2023 г. – 07.04.2024 г. вкл.                               

Неучебни дни:       17.05.2024 г. – ДЗИ по български език и литература

                                  20.05.2024 г. – втори ДЗИ

                                  25.05.2023 г. –  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

                                 19.06.2024 г. – НВО по български език и литература VII клас

                                  21.06.2024 г. – НВО по математика VII клас