ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

                         

 ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. 

                                                                          00648l

 КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2023 г.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА 1 КЛАС.

ВАЖНО!!!

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ЩЕ СТАВА ОНЛАЙН!!! ОТВОРЕТЕ ПЛАТФОРМАТА!!!

1. Първи клас:

- брой паралелки – 2 (две)

- брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ ЗА 89. 0У "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ"

бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 8, бл. 9, бл. 10, бл. 11, бл. 12, бл. 13, бл. 45,

бл. 46, бл. 47, бл. 48, бл. 49, бл. 54, бл. 55, бл. 56, бл. 131, бл. 132, бл. 133, бл.

134, бл. 135, бл. 136, бл. 137, бл. 181, бл. 182, бл. 183, бл. 184, бл. 185, бл.

186, бл. 187, ул. „5015“ № 4

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. 

                         

РАЙОН "ИСКЪР"  

Училище         Граничен прилежащ район

89. ОУ                4. ОУ, 69. СУ, 108. СУ

   ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ М.ОКТОМВРИ 2023 Г. - 32

1. Първи клас:                                                                            00648l

- брой паралелки – 2 (две)

- брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките

За всяка паралелка се формира група за целодневна организация. 

25.04.23 г. – системата ще бъде отворена за актуализиране на профилите.

04.06.23 г. – 18:00ч системата се заключва.

05.06.23 г. – обявяване на първо класиране.

 

ВАЖНО!!!

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЩЕ СТАВА ОНЛАЙН!!! ОТВОРЕТЕ ПЛАТФОРМАТА!!!

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ ЗА 89. 0У "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ"

бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 8, бл. 9, бл. 10, бл. 11, бл. 12, бл. 13, бл. 45,

бл. 46, бл. 47, бл. 48, бл. 49, бл. 54, бл. 55, бл. 56, бл. 131, бл. 132, бл. 133, бл.

134, бл. 135, бл. 136, бл. 137, бл. 181, бл. 182, бл. 183, бл. 184, бл. 185, бл.

186, бл. 187, ул. „5015“ № 4

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. 

                         

РАЙОН "ИСКЪР"  

Училище         Граничен прилежащ район

89. ОУ                4. ОУ, 69. СУ, 108. СУ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 05.06.2023г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 16.06.2023г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 23.06.2023г.

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ – 28.06.2023г.

от 01.07. до 31.08. – период БЕЗ КЛАСИРАНИЯ

ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ – 01.09.2023г.

ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ – 05.09.2023г.

СВОБОДНИ МЕСТА: ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

свободни места за 2023/2024 учебна година

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 43

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 38

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 32

ae247ad40e73823c47f842033df7eb92

 СВОБОДНИ МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

към 18.07.2022 г. - 40

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ _ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 40
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ -40

Наредбата за прием на деца в първи клас е публикувана на следния линк: https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374

Уважаеми родители,

       През 2022 година Вашето дете ще стане ученик. За да Ви подпомогнем при кандидатстването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме:

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ_1 КЛАС

ЗАПОВЕД ПРИЕМ

ГРАФИК ПРИЕМ 2022_2023 г.

Какви са необходимите
документи за записване?

  • Заявление за записване (по образец на Столична община).
  • Акт за раждане на детето.
  • Лична карта на родителя.
  • Удостоверение за адрес на родителя.
  • Удостоверение за завършена подготвителна група.
  • Други документи по допълнителните критерии по преценка на родителя.

ВАЖНО!!!

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЩЕ СТАВА ОНЛАЙН!!! ОТВОРЕТЕ ПЛАТФОРМАТА!!!

1. Първи клас:

- брой паралелки – 2 (две)

- брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ ЗА 89. 0У "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ"

бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 8, бл. 9, бл. 10, бл. 11, бл. 12, бл. 13, бл. 45,

бл. 46, бл. 47, бл. 48, бл. 49, бл. 54, бл. 55, бл. 56, бл. 131, бл. 132, бл. 133, бл.

134, бл. 135, бл. 136, бл. 137, бл. 181, бл. 182, бл. 183, бл. 184, бл. 185, бл.

186, бл. 187, ул. „5015“ № 4

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

                         

РАЙОН "ИСКЪР"  

Училище         Граничен прилежащ район

89. ОУ                4. ОУ, 69. СУ, 108. СУ

 

                                                                              1-клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. 

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ _ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 39

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ _ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 38

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ_ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 36

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС! 

Записването на приетите ученици се извършва на място в училището от родителите/настойниците на учениците или упълномощено от родителя/настойника лице от 7 до 11 юни 2021 година от 08.00 до 17.00 часа

ЗАПОВЕД ПРИЕМ

ЗАЯВЛЕНИЕ_1 КЛАС

1. Първи клас:- брой паралелки – 2 (две)- брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ ЗА 89 0У "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ"

бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 8, бл. 9, бл. 10, бл. 11, бл. 12, бл. 13, бл. 45,

бл. 46, бл. 47, бл. 48, бл. 49, бл. 54, бл. 55, бл. 56, бл. 131, бл. 132, бл. 133, бл.

134, бл. 135, бл. 136, бл. 137, бл. 181, бл. 182, бл. 183, бл. 184, бл. 185, бл.

186, бл. 187, ул. „5015“ № 4

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

                         

РАЙОН "ИСКЪР"  

Училище         Граничен прилежащ район

89 ОУ                4. ОУ, 69. СУ, 108. СУ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2021_2022г .

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021_2022 година.

 

ВАЖНО!!!

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЩЕ СТАВА ОНЛАЙН!!! 

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в училището за да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

ОТВОРЕТЕ ПЛАТФОРМАТА!!!

                                    

ПРИЕМ В I КЛАС 2020/2021г.

 Заявленията могат да се подават от 21.04.2020г.  на електронната ни поща: ou_89@abv.bg. Попълват се само сивите поленца, без входящ номер. Ще Ви изпратим входящ номер, като отговор на Вашето писмо в рамките на 24 часа. Заявленията могат да се подпишат, когато донесете в училището копието на удостоверението за раждане на детето, след края на извънредното положение. 

 

Заявление_1_клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

1. Първи клас:- брой паралелки – 2 (две)- брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС 2020-2021г.

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ ЗА 89 0У "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ"

бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 6, бл. 8, бл. 9, бл. 10, бл. 11, бл. 12, бл. 13, бл. 45,

бл. 46, бл. 47, бл. 48, бл. 49, бл. 54, бл. 55, бл. 56, бл. 131, бл. 132, бл. 133, бл.

134, бл. 135, бл. 136, бл. 137, бл. 181, бл. 182, бл. 183, бл. 184, бл. 185, бл.

186, бл. 187, ул. „5015“ № 4

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

                          РАЙОН "ИСКЪР"  

Училище         Граничен прилежащ район

89 ОУ                4. ОУ, 69. СУ, 108. СУ

Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2020-2021г.

Важните дати за кандидатстващите:
– До 30 март 89 ОУ“ Д-р Христо Стамболски“ ще обяви на електронната си страница план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

– Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път. 


– На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронната страница на училището списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020_2021г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

НЯМА ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 30 

 ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ -1 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 29