ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

 

 

 

ВАКАНЦИИ

 

89 основно училище "Д-р Хр. Стамболски", район Искър

 

  1. График на учебния процес:

Начало на учебната година      15.09.2021 год.

І уч. срок                                           15.09.2021 год. – 31.01.2022 год.

                                                                   /18 учебни седмици/

ІІ уч. срок                                          02.02.2022 год. - 31.05.2022 год. - за І  - ІІІ клас

                                                                      /14 учебни седмици/   

                                                            02.02.2022 год. - 15.06.2022 год. -за ІV и VІ клас

                                                                       /16 учебни седмици/

                                                            02.02.2022 год. - 30.06.2022 год. за VІI клас

                                                                       /18 учебни седмици/

  1. Ваканции:

     Есенна                                                 30.10.2021 г. – 01.11.2021г. вкл.

Коледна                                              24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.

Междусрочна                                  01.02.2022 г.

Пролетна                                           01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

Неучебни дни:       18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература

                                  20.05.2022 г. – втори ДЗИ

                                  25.05.2022 г. –  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

                                14.06.2022 г. – НВО по български език и литература VII клас

                                16.06.2022 г. – НВО по математика VII клас