ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

 

 

 

ВАКАНЦИИ

89 Основно училище "Д-р Хр. Стамболски" район Искър

 

У Ч Е Б Е Н     П Л А Н

  1. График на учебния процес:

Начало на учебната година      15.09.2016 год.

І уч. срок                                           15.09.2016год. – 03.02.2017 год.

                                                                   /18 учебни седмици/

ІІ уч. срок                                          09.02.2017 год. - 31.05.2017 год. - за І кл. - ІV кл.

                                                                      /14 учебни седмици/

                                                            09.02.2015 год. - 29.05.2015 год. за ІІ - 

                                                                       /14 учебни седмици/

                                                            09.02.2017 год. - 15.06.2017год. за V - VІІІ кл.

                                                                       /16 учебни седмици/

  1. Ваканции:

     Есенна                                                29.10.2016 г. – 01.11.2016 г.вкл.

Коледна                                             24.12.2016 г. – 04.01.2017 г.вкл.

Зимна                                                  04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.

Пролетна                                          08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. вкл.          

Неучебни дни:    

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод  Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

                                                             

                                                              Директор:                                                                                                              / Т. Цветанова /