ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

 

 

 

ВАКАНЦИИ

 

89 основно училище "Д-р Хр. Стамболски", район Искър

 

  1. График на учебния процес:

         Начало на учебната година      15.09.2020 год.

     І уч. срок                                           15.09.2020 год. – 30.01.2021 год.

                                                                   /18 учебни седмици/

     ІІ уч. срок                                          04.02.2021 год. - 31.05.2021 год. - за І  - ІІІ клас

                                                                     /14 учебни седмици/   

                                                                   04.02.2021 год. - 14.06.2021 год. -за ІV и VІ клас

                                                                     /16 учебни седмици/

                                                                  04.02.2021 год. - 30.06.2021 год. за VІI клас

                                                                     /18 учебни седмици/

  1. Ваканции:

     Есенна                                                 30.10.2020 г. – 01.11.2020г. вкл.

     Коледна                                              24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.

     Междусрочна                                  30.01.2021 г. - 03.02.2021 г.

     Пролетна                                           03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

      Неучебни дни:       19.05.2021г. – ДЗИ по български език и литература

                                  21.05.2021г. – втори ДЗИ

                                  25.05.2021г. –  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

                                  16.06.2021г. – НВО по български език и литература VII клас

                                  18.06.2021г. – НВО по математика VII клас