ГРАФИЦИ

                                                       

     89 ОУ „Д-р Христо Стамболски”     

 

     Г Р А Ф И К

        ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 година

 

 

       Български език и литература

                    Математика

клас

дата  І   срок

дата ІІ срок

преподавател

дата І срок

дата ІІ срок

преподавател

23.01.2019г.

29.05.2019г.

С. Денчева

16.01.2019г.

15.05.2019г.

Й. Стоянова

23.01.2019г.

29.05.2019г.

С. Денчева

16.01.2019г.

15.05.2019г.

Й. Стоянова

6 а

24.01.2019г.

30.05.2019г.

С. Денчева

11.01.2019г.

16.05.2019г.

Й. Стоянова

24.01.2019г.

30.05.2019г.

С. Денчева

18.01.2019г.

17.05.2019г.

Й. Стоянова

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

График за консултациите на учителите  
учебна 2018/2019 година

 

 

№ по ред

Предмет

Учител

Ден

Час

1.

Български език и литература

С. Денчева

четвъртък

13.10

2.

Английски език

 

Р. Недева

вторник

12.20

3.

Математика

 

Й. Стоянова

понеделник

13.10

 

Математика

 

Т. Цветанова

понеделник

13.15

4.

 

 

Информационни технологии

С. Реджебова

четвъртък

13.10

6.

История и цивилизации

Ж. Кирязова

петък

13.10

7.

География и икономика

Ж. Кирязова

петък

13.10

8.

Биология и здравно образование

В. Васева

понеделник

13.10

9.

 Физика и астрономия

В. Васева

понеделник

13.10

10.

 Химия и опазване на околната среда

В. Васева

понеделник

13.10

11.

  Музика

 

В. Кабакчиев

понеделник

13.10

12.

 Технологии и  предприемачество

С. Реджебова

понеделник

13.10

13.

 Изобразително  изкуство

С. Реджебова

сряда

13.10

14.

 Физическо възпитание и спорт

Ц. Антимова

понеделник

13.05

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

График на класните ръководители
за работа с родителите
учебна 2018/2019 година

                                    (прогимназиален етап)

 

 

паралелки

кл. р-л

час

ден

Vа

Ц. Антимова

8.50 – 9.30

петък

Vб

Е. Георгиев

14.30 – 15.10

четвъртък

VIа

Ж. Кирязова

10.40 – 11.30

четвъртък

VIIа

В. Васева

12.20 – 13.00

понеделник