НВО

  • 23/03/2017 14:16
  • 0
НВО

 НВО 2021 г.

Дати за провеждане на НВО в IV клас

Български език и литература - 27 май 2021 г., начало 10:00 ч.
 
Математика - 28 май 2021 г., начало 10:00 ч.
Дати за провеждане на НВО в VII клас 

Български език и литература
 - 16 юни 2021 г.; начало 9.00 часа 

Математика - 18 юни 2021 г.; начало 9.00 часа