АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  • 15/03/2020 15:47
  • 0
Дистанционно обучение

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА ПО СХЕМА“ УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „ УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Уважаеми родители,
във връзка с писмо на РУО София-град, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г. и писмо от 16.04.2020 г. на държавен фонд „Земеделие“,  раздаването на продуктите по програмата на 11.05.2020 г. (понеделник) от 11.00ч. - 14.00ч. Раздаването ще става в двора на чилището. 
Моля, да спазвате така предложения график и да предотвратим струпване на хора, с оглед здравето и живота на всички ни!


Бъдете здрави!

Уважаеми родители, 
Уважаеми ученици, 
    

                  Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че грипната ваканция се удължава   
до 12 април 2020г. включително.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители,ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕот понеделник  16.03.2020 год.СЕ СЪЗДАВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.  Класните ръководители ще осъществят връзка с учениците .В сградата на 89 ОУ е извършено основно почистване на всички класни стаи,кабинети, санитарни помещения, коридори. За следващи промени по отношение на обучението ще бъдете информирани допълнително!