Български

89 ОУ "Д - р Христо Стамболски"

 

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:
Месец октомври /06.10.2020г./ 
  

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния ред и Училищния учебен план. Избор на родителски активи по класове.


СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми родители,
Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, фирмата, която продава купони за училищния стол, ще продава купони само за цялата седмица от един от двата варианта за меню, без да се комбинират  ( тъй като се забавя продажбата на купони и се събират повече хора на едно място)!!!Молим за Вашето разбиране и съдействие!
Да бъдем отговорни и да се пазим взаимно! 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА ПО СХЕМА“ УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „ УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Уважаеми родители,
във връзка с писмо на РУО София-град, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г. и писмо от 16.04.2020 г. на държавен фонд „Земеделие“,  раздаването на продуктите по програмата на 11.05.2020 г. (понеделник) от 11.00ч. - 14.00ч. Раздаването ще става в двора на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски". 
Моля, да спазвате така предложения график и да предотвратим струпване на хора, с оглед здравето и живота на всички ни!

Бъдете здрави!

 

 Уважаеми родители, 
  Уважаеми ученици,    
  
 Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че грипната ваканция се удължава до
 12 април 2020г. включително.

файл

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,

    Предвид постоянно променящата се обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID -19, ви информираме, че 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ от 16.03.2020 г.  преминава на електронна среда на обучение през следващите седмици.

    Учебният процес с учениците ще се осъществява от учителите чрез електронни платформи,  онлайн и дистанционно. Учителите ще работят и ще общуват с учениците и родителите чрез email, фейсбук, skype групи на класовете, ще ползват електронни учебници на Просвета и др. издателства, платформата „Уча се“ и Кан Академия. Учебният ден ще бъде от 09:30 до 14:30 ч. при спазване на седмичното разписание за деня.

    Молим за съдействие от страна на родителите за успешното реализиране на учебния процес в електронна среда на обучение на 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“.

    Нашите учители притежават умения да се справят ефективно в различни условия на работа. Вярвам, че и сега ще работят успешно в новата ситуация на обучение и обстановка за всички нас.

Нека общуването да бъде увлекателно и интересно за всички страни в образователния процес!

    От изключителна важност е да спазваме препоръките на здравните органи и  мерките за безопасност.  Да не посещаваме обществени места, за да ограничим физическия контакт с други лица.

    Разчитаме на  чувството за отговорност на всеки един от нас, на нашето съзнание и заинтересованост да запазим собственото си здраве и здравето на околните!

 

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ 

 

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ

 

 

Добре дошли драги приятели

в нашия сайт.

Екипът на 89 ОУ "Д - р Христо Стамболски" Ви пожелава приятно разглеждане!

 

 
© 2015 - 2020 Всички права запазени