НАЧАЛНА СТРАНИЦА


Документи COVID-19Уважаеми родители,и през учебната 2021/2022 година на страницатата ще публикуваме всички документи свързани с организацията на работа в89 ОУ "Д-р Христо Стамболски", грСофия в условията на COVID-19, както и препоръки, насоки и др. документи предоставени ни от РЗИ,  РУО, МОН и др.
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 01.12.2021 г.)

декларация до 14г
декларация над_14г
декларация СОП
Заповед на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда от 12.04 до 30.04.2021 г.


Заповед № РД09-856/09.04.2021 г.
ВАЖНО!  


Обучението на учениците от 1 до 7 клас ще се води в електронна среда


Уважаеми родители и ученици,


Съгласно заповед №РД01-173/18.03.2021 на министерство на здравеопазването и заповед №РД09-748/19.03.2021 на МОН от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата. Обучението на учениците от 1 до 7 клас и децата в ПГ ще се провежда синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

ВАЖНО!   Съгласно заповед № РД – 010 – 677/ 25.11.2020г.
на Министъра на здравеопазването
се въвеждат временни противоепидемични мерки считано
от 27.11.2020г. до 21.12.2020г.

Обучението на учениците от  ще се осъществява в електронна среда от разстояние.


Скъпи родители и ученици,

 Уведомяваме Ви, че присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас на 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“се преустановяват за периода от 30.11.2020 до 21.12.2020 г. включително. Учебните часове ще се провеждат в електронна среда по утвърдената програма. Часовете ще започват точно в 8:00 ч сутринта.
Уважаеми родители,
разчитаме на вашето съдействие и помощ при обучението на децата!
Бъдете здрави!
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.
На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на заболелите, учебният процес да преминава в електронна среда и за други класове по разписаната от министъра на образованието и науката процедура, съгласно негова заповед №РД 09-3158/11.11.2020 г.
Моля незабавно за решенията на Столичния щаб да бъдат уведомени всички учители, ученици и родители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
 Часовете в присъствена форма и от разстояние са синхронни.ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:
Месец октомври /06.10.2021г./ 
  

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния ред и Училищния учебен план. Избор на родителски активи по класове.


СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми родители,
Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, фирмата, която продава купони за училищния стол, ще продава купони само за цялата седмица от един от двата варианта за меню, без да се комбинират  ( тъй като се забавя продажбата на купони и се събират повече хора на едно място)!!!Молим за Вашето разбиране и съдействие!
Да бъдем отговорни и да се пазим взаимно! 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА ПО СХЕМА“ УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „ УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Уважаеми родители,
във връзка с писмо на РУО София-град, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г. и писмо от 16.04.2020 г. на държавен фонд „Земеделие“,  раздаването на продуктите по програмата на 11.05.2020 г. (понеделник) от 11.00ч. - 14.00ч. Раздаването ще става в двора на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски". 
Моля, да спазвате така предложения график и да предотвратим струпване на хора, с оглед здравето и живота на всички ни!

Бъдете здрави!

 

 Уважаеми родители, 
  Уважаеми ученици,    
  
 Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че грипната ваканция се удължава до
 12 април 2020г. включително.

файл

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,

    Предвид постоянно променящата се обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID -19, ви информираме, че 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ от 16.03.2020 г.  преминава на електронна среда на обучение през следващите седмици.

    Учебният процес с учениците ще се осъществява от учителите чрез електронни платформи,  онлайн и дистанционно. Учителите ще работят и ще общуват с учениците и родителите чрез email, фейсбук, skype групи на класовете, ще ползват електронни учебници на Просвета и др. издателства, платформата „Уча се“ и Кан Академия. Учебният ден ще бъде от 09:30 до 14:30 ч. при спазване на седмичното разписание за деня.

    Молим за съдействие от страна на родителите за успешното реализиране на учебния процес в електронна среда на обучение на 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“.

    Нашите учители притежават умения да се справят ефективно в различни условия на работа. Вярвам, че и сега ще работят успешно в новата ситуация на обучение и обстановка за всички нас.

Нека общуването да бъде увлекателно и интересно за всички страни в образователния процес!

    От изключителна важност е да спазваме препоръките на здравните органи и  мерките за безопасност.  Да не посещаваме обществени места, за да ограничим физическия контакт с други лица.

    Разчитаме на  чувството за отговорност на всеки един от нас, на нашето съзнание и заинтересованост да запазим собственото си здраве и здравето на околните!

 

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ 

 

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ

 

 

Добре дошли драги приятели

в нашия сайт.

Екипът на 89 ОУ "Д - р Христо Стамболски" Ви пожелава приятно разглеждане!